Nenè Lazarić

Pädagogin und Puppenspielerin
pedagogue and puppeteer

 "M'illumino d'immenso" 

G.U.Dohvatih naranču sa stola,
i najedanput u svijesti mi sinu: sada je zima,
neprijazna, duga,
a ja u ruci držim komad juga.

 (D.C.)